TẦM NHÌN

Phát huy sức mạnh tối thượng để thành công và kiếm tạo giá trị cho cộng đồng.Tầm nhìn của người Nam Việt là luôn luôn phát huy được sức mạnh phi thường của mỗi con người trong tập thể cũng như gắn kết các sức mạnh cá nhân với nhau để tạo nên sức mạnh tối thượng của tập thể. Đó là thành công và cũng chỉ có như vậy mới có thể kiến tạo và gia tăng giá trị cho cộng đồng. 

SỨ MỆNH
Người Nam Việt luôn tâm niệm rằng Phụng sự và thành công là hai mặt thống nhất không thể tách rời của một hành trình. Ta thực sự sống và làm việc với tinh thần phụng sự là ta đã thành công. Và nếu ta thành công thực sự thì ta đã và đang phụng sự. 


 

Bài viết liên quan

Copyright 2021 namvietts.com Designed by Viễn Nam
zalo phone
messenger